Voorwaardes

!!!ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ RIJSCHOOL HELLING!!!!

1 ) Bij vroegtijdig stoppen/afronden met de rijopleiding door leerling zelf ,wordt het overgebleven bedrag na aftrek van gegeven kortingen, BTW,administratie kosten en er wordt 25% extra in rekening gebracht over het lespakket.

1a) Bij een ,,,ACTIE,,, lespakket moeten de rijlesuren worden opgereden. De NIET gereden  rijlesuren worden niet terug betaald.[Als de leerling meer dan 4x afbelt.Hij/Zij, is Zijn/Haar kortingen kwijt.] prijswijzigingen blijven voorbehouden.

1b) Gratis Proefles is alleen bedoeld als de leerling 10 rijles uren inkoopt bij Rijschool Helling.anders wordt de les in rekening gebracht.

2)Leerling moet minimaal 16,5 jaar zijn en een GELDIGE I.D hebben.

3)Bij het niet komen opdagen/ te laat/  voor het Theorie-cursus/Praktijk examen,is de Leerling zijn/haar geld kwijt.

4)Leerling dient zich voor 48 AF TE MELDEN ,voor zijn/haar rijles.anders wordt de les in rekening gebracht.

5)Als de Leerling na het niet behalen van praktijk examen schade berokkent aan derden of aan de rijschool moet de Leerling/ouders/voogd de gemaakte schade BETALEN.

6)Als er met de Leerling een afspraak word gemaakt over betaling van het lespakket, dient de leerling zich er aan te houden.(anders worden er kosten bij berekend.)o.a  administratiekosten, gegeven kortingen worden teruggevorderd.

7)Bij het invullen van Eigen Verklaring(CBR) dient de  Leerling naar waarheid te ondertekenen.

7a) HET NIET NAAR WAARHEID INVULLEN VAN EIGEN VERKLARING WORDEN DE GEGEVEN KORTINGEN ALSNOG TERUG GEVORDERD.

8)Leerling dient zich  ten alle tijden aan de instructies van de rijinstructeur tijdens rijlessen naar te luisteren/Houden

9)Als de leerling onder invloed van alcohol/drugs/medicijnen naar zijn/haar rijles komt,dan wordt de les stop gezet, wordt de les in rekening gebracht.

10) onze administratie kosten bedragen €35,-+als we iets voor u moeten uitprinten brengen wij €2,50,- in rekening.

© 2019 Created by AdSol Advertising Solutions